Pågående prosjekter

Stadionkvartalet

Solløsgata 9, 11 og 13, Hagatjernveien 8A og C, Malergata 11, Mjøndalen

Da vi bygde Stadionkvartalet ønsket vi å skape et sted der beboerne ønsket å bli boende. Lenge. Gjerne resten av livet. Da var vi nødt til å tenke nytt. Finne nye løsninger på gamle utfordringer. Og gjøre noen grep som ingen boligbyggere hadde gjort før oss.

Les mer

Håvard Wilhelmsen

Dialog Eiendomsmegling

Telefon 32 27 47 72 Mobil +47 984 19 783 E-post havard@dialogeiendom.no Web stadionkvartalet.no