Ansatte

Anders Høstmælingen

Prosjektleder, tidligfase

Helene Mork

Salgs- og markedssjef

Erland Lia

Prosjektleder, ettermarked og service

Stene Tømmeraas Bergsløkken

Adm. dir

Reidun Haaland

Prosjektleder

Fredrik Staubo Jensen

Eiendomsutvikler