Samfunnsansvar

Fremtidens miljøutfordringer krever at vi tenker nytt i måten vi bygger på, jobber på, og lever på.

Energibruk relatert til bygg og bolig står for 40% av all energibruk i samfunnet. Dette medfører at vi som eiendomsaktør har et spesielt ansvar for å utvikle og bygge bærekraftig. Et ansvar vi i Vestaksen Eiendom tar på alvor.

Vi ønsker å være en foregangsbedrift på tiltak som gir positiv miljøeffekt, og en pådriver for et grønt skifte. Vårt mål er at du som kunde og bruker av våre bygg vil dele vårt miljøengasjement i planleggingen og gjennomføringen av ditt nye bygg.

Noen av miljø-og energitiltakene vi vektlegger er satsing på solcelleteknologi, gjenbruk og benyttelse av materialer som reduserer utslipp og energiforbruk. Vi har allerede gjort store grep på bygg som er under oppføring og vil sammen med deg som kunde gjøre enda flere. 

 

Vi tror at noe av svaret på fremtidens miljøutfordringer ligger i gode fellesløsninger som bidrar til redusert forbruk. Derfor har flere av våre boliger felles bilpool tilgjengelig, slik at de som vil, faktisk kan kvitte seg med egen bil. Felles tilhenger på fast plass i garasjen kan også benyttes av beboerne. Fullt utstyrt snekkerbod, felles smørebod, hobbyrom og bilvaskeplass i garasjen er noe av det våre beboere setter pris på. Alle må ikke eie alt, mye kan deles.

Et grønt skifte krever nye løsninger. En boform der godt bomiljø går hånd i hånd med miljøhensyn er et skritt i rett retning.